Podgląd referencji

Pobierz PDF

Calor Creator

Zielona 25

52-151 Iwiny

Iwiny, 07.08.2012

Referencje

Firma Calor Creator zaświadcza, że współpracuje z firmą Fabrykaciepła.com z siedzibą w: Wrocław (50-558), Borowska 266.

Rekomenduję firmę Fabryka Ciepła jako solidną ,wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania instalacji w budynkach jednorodzinnych ,jak również przy realizacji zadań deweloperskich. Wielokrotnie zlecaliśmy Fabryce Ciepła obowiązki podwykonawcy. Zlecenia zawsze były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i w wyznaczonych harmonogramem terminach. Ceny usług firmy Fabryka Ciepła są adekwatne do jakości powierzonych prac.

Z poważaniem:
Grzegorz Popławski

Prezes Firmy

Referencja wystawiona przez:Calor Creator